• ILMOITUSTAULU

   Rahallisen tuen voi laittaa seurojentalon tilille 526814-42255


   

 • Blogia pidän minä

  Tätä blogia pitää Muurikkalan kylätoimikunnan puolesta Kati Lavonen. Jos haluat sivuille ilmoitusasiaa yms. ota yhteyttä minuun tai Sivulan Ristoon  

 • Blogi-arkisto

 • Henkilötiedot

  Muurikkala 2010 hankkeen vaihe 1 pitää sisällään: Seurojentalon kunnostuksen, kodan rakentamisen Kavalan järvelle, laavun rakentamisen metsästysmajalle sekä Muurikkalan uimapaikan kunnostamisen.
  Näillä sivuilla seurataan hankkeen etenemistä sekä tiedotetaan esim.talkoista     

 • Tagipilvi